Využití naskenovaných dat v softwaru GeoSLAM DRAW

Pokud hovoříme o laserovém skenování a jeho praktickém využití, je třeba také uvažovat o softwaru, který nám umožní využít naskenovaná data na maximum pro různé účely.

Tento webinar je věnovaný softwaru GeoSLAM Draw, který je dodáván ke každému mobilnímu skeneru od společnosti GeoSLAM. Možnosti zpracování mračna bodu v tomto softwaru jsou velké a je možno tento software rozšiřovat o přídavné moduly jako Plan, BIM, Mining a PRO.

Prezentovány jsou možnosti transformace mračna bodů z lokálního souřadnicového systému do S-JTSK s využitím referenčních kouli, terčů nebo speciálního adaptéru.

Pro mnoho zákazníků muže být zajímavý způsob využití naskenovaných dat pro BIM účely v softwarech jako je AutoCAD, Revit nebo ArchiCAD.

Software GeoSLAM Draw vznikl na základě spolupráce firem PointCab a GeoSLAM, kdy obě společnosti hledali ideální způsob využití naskenovaných dat z mobilních laserových skeneru.
Společnost PointCab se ukázala jako ideální partner při vývoji tohoto softwaru díky svým zkušenostem a schopnosti softwarové propojit naskenovaná data s CAD softwary.

Share your thoughts