Technologie GeoSLAM pro BIM

Aktuálně se často zmiňuje BIM jako téma, které bude stále více ovlivňovat stavebnictví, projekční činnosti, architekturu, atd. Proto se i společnost GeoSLAM na problematiku ohledně BIM stále více zaměřuje a snaží se najít efektivní řešení pro, jak v rámci BIM co nejefektivněji využívat naskenovaná data.

Prvním bodem tohoto webinaru je prezentace možnosti propojení softwaru GeoSLAM Draw a Autodesk Revit. Hlavní myšlenkou tohoto spojení je, ze do Revitu není třeba načítat kompletně celé mračno bodů, ale jen nejdůležitější polohové informace přes takzvané 3D body. To umožňuje speciální plug-in, který je třeba instalovat do softwaru Revit a umožňuje přímé propojení mezi softwary GeoSLAM Draw a Autodesk Revit.

Mnoho zákazníků využívá software Microstation, proto je také prezentován postup, jak v tomto softwaru využít naskenovaná data z mobilních skeneru GeoSLAM.

Share your thoughts