Sdílení prostorových dat v cloud službě 3D Mapping Cloud

Společnost Orbit GT nabízí svým uživatelům možnost prezentace a sdílení prostorových dat v rámci své cloud služby 3Dmapping Cloud.
Tato služba umožňuje publikování a sdílení prostorových dat získaných z různých senzorů, jako jsou terestrické a mobilní laserové skenery, fotogrammetrická data z pozemních senzorů a UAV, vše kombinuje do jedné databáze a přidává pokročilé funkce využití těchto prostorových dat.
Prostorová data z mobilního mapovacího systému GeoSLAM ZEB Discovery jsou k náhledu ZDE.

Share your thoughts