ZEB-REVO RT

GeoSLAM ZEB-REVO Real Time

 • Vizuální kontrola naskenového prostoru přímo při měření
 • Výpočet mračna bodů skrze SLAM algoritmus v reálném čase
 • Obarvení mračna pomocí ZEB-CAM
 • Snadná správa a spojování mračen bodů v aplikaci GeoSLAM Hub
 • Generování řezů a vektorových modelů v prostředí GeoSLAM Draw


Zachycení reality v reálném čase

Zachycení reality do 3D modelu ještě nikdy nebylo snazší. I úplný začátečník dokáže v řádu desítek minut naskenovat vícepatrovou budovu. Přesně, rychle, efektivně.

Měření interiérů i exteriérů budov, zahrad, povrchových dolů, spletitých chodeb hlubinných dolů, kanalizačních stok, jeskynních systémů, technologických celků, výpočet kubatur, zaměření místa činu v kriminalistice, dokumentace dopravní nehody, a jiných.

Na rozdíl od těžkých stacionárních skenerů a přístrojů závislých na vozících je lehký skener ZEB-REVO RT ideální pro rychlé zaměření interiérů. To činí ZEB-REVO RT velmi univerzálním a efektivním zařízením pro zachycení reality do 3D.


To, co dělá GeoSLAM unikátní, je zejména špičkově odladěný Simultaneous Location And Mapping algoritmus zpracování dat, který nemá konkurenci.

Při tomto algoritmu jsou postupně spojeny jednotlivé skeny (100 skenů za sekundu) s údaji z inerciální jednotky, tzv. souborem trajektorie. Tento soubor obsahuje ke každému skenu informace o poloze skeneru v okamžiku skenu, tím jsou naskenované body určené jednoznačně. Následně dochází metodami umělé inteligence k porovnání tvarů naskenovaných objektů a k jejich vyrovnání a zkorigování poloh bodů mračna.

Celý proces je velmi komplikovaný, výpočetně náročený a probíhá v reálném čase. Uživatel ale nic z toho neřeší. Volně se pohybuje v prostoru a dostává přesný 3D model v reálném čase.


Co s naskenovaným mračnem dál? 

 • Nejprve je potřeba si data uspořádat. K tomu slouží PC aplikace GeoSLAM Hub, kde mračna bodů roztřídíte nebo třeba spojíte více mračen v jedno. 
 • V ceně zařízení je i program GeoSLAM Draw, což je vynikající nástroj pro poloautomatické vygenerování vektorové kresby, řezů, pohledů, výpočet kubatur, atd. Zajímavá funkce Vectorizer v mračnu bodů automaticky rozpozná hrany a linie a v nich proloží čárovou kresbu. Tu lze následně načíst do CAD systému ve formátu DXF.

Technické Specifikace

 •   Rychlost sběru dat – 43200 bodů za sekundu
 •   Přesnost 3D měření – Typicky +/-0.1% (cca 7 mm v interiéru)
 •   Dosah – Až 30 m (15 m ve venkovním prostředí)
 •   Laser Class – Laser třídy 1 Bezpečný pro lidské oko
 •   Zorné pole – 270 x ~360 stupňů
 •   Hmotnost skenovací hlavy – 1.3 kg
 •   Rozměry skenovací hlavy – 60 x 120 x 150 mm