ZEB GO

Vaše vstupenka do světa 3D skenování

Ekonomické řešení pro skeny v interiéru

Náhradou 100 Hz senzoru za 40 Hz typ dokázal výrobce stlačit cenu modelu ZEB GO výrazně níže. 40 Hz senzor však podává stejný počet bodů za sekundu, mračna bodů jsou dostatečně hustá a dle našich dlouhodobých zkušeností mají data z obou senzorů stejnou použitelnost.

Ihned od svého uvedení na trh je ZEB GO s úspěchem zákazníky používán k měření interiérů budov pro jejich oceňování a tvorbu chybějících plánů před prodejem, povrchových dolů, spletitých chodeb hlubinných dolů, jeskynních systémů, zaměření místa činu v kriminalistice, dokumentaci místa dopravní nehody, a jiných.

 

 

Na rozdíl od těžkých stacionárních scannerů a přístrojů závislých na masivních vozících je lehký ZEB GO díky své modularitě vhodný k provozu na automobilu, lodi, dronu – bezpilotním leteckém prostředku nebo na jiných dálkově řízených modelech a autonomních vozidlech. To činí ZEB GO velmi univerzálním a efektivním zařízením pro zachycení reality do 3D.

To, co dělá GeoSLAM unikátní, je zejména špičkově odladěný SLAM – Simultaneous Location And Mapping algoritmus zpracování dat, který těžko hledá konkurenci.

Při tomto algoritmu jsou postupně spojeny jednotlivé skeny (100 skenů za sekundu) s údaji z inerciální jednotky, tzv. souborem trajektorie. Tento soubor obsahuje ke každému skenu informace o poloze skeneru v okamžiku skenu, tím jsou naskenované body určené jednoznačně. Následně dochází metodami umělé inteligence k porovnání tvarů naskenovaných objektů a k jejich vyrovnání a zkorigování poloh bodů mračna.

Celý proces je velmi komplikovaný, výpočetně náročený a probíhá v reálném čase. Uživatel ale nic z toho neřeší. Volně se pohybuje v prostoru a dostává přesný 3D model v reálném čase.

Co s naskenovaným mračnem dál?

  • Nejprve je potřeba si data uspořádat. K tomu slouží PC aplikace GeoSLAM Hub, kde mračna bodů roztřídíte nebo třeba spojíte více mračen v jedno.
  • V ceně zařízení je i program GeoSLAM Draw, což je vynikající nástroj pro poloautomatické vygenerování vektorové kresby, řezů, pohledů, výpočet kubatur, atd. Zajímavá funkce Vectorizer v mračnu bodů automaticky rozpozná hrany a linie a v nich proloží čárovou kresbu. Tu lze následně načíst do CAD systému ve formátu DXF.

Technické Specifikace

  •   Rychlost sběru dat – 43200 bodů za sekundu
  •   Přesnost 3D měření – Typicky +/-0.1% (cca 7 mm v interiéru)
  •   Dosah – Až 30 m (15 m ve venkovním prostředí)
  •   Laser Class – Laser třídy 1 Bezpečný pro lidské oko
  •   Zorné pole – 270 x ~360 stupňů
  •   Hmotnost skenovací hlavy – 1.3 kg
  •   Rozměry skenovací hlavy – 60 x 120 x 150 mm