ZEB GO RT


Vaše vstupenka do světa 3D skenování

Ekonomické řešení pro skeny v interiéru se zpracováním mračna bodů v reálném čase

Náhradou 100 Hz senzoru 40 Hz typem dokázal výrobce stlačit cenu modelu ZEB GO RT výrazně níže. 40 Hz senzor však podává stejný počet bodů za sekundu, mračna bodů jsou dostatečně hustá a dle našich dlouhodobých zkušeností mají data z obou senzorů stejnou použitelnost. Model ZEB GO RT přidává náhled a zpracování mračna bodů v reálném čase přímo při samotném skenování. Tak, jak ho znáte z modelu ZEB-REVO RT (100 Hz).

 

 



Novinka léta 2020 je určena jako ekonomické řešení pro zákazníky, kteří vyžadují náhled na skenov používán k měření interiérů budov pro jejich oceňování a tvorbu chybějících plánů před prodejem, povrchových dolů, spletitých chodeb hlubinných dolů, jeskynních systémů, zaměření místa činu v kriminalistice, dokumentaci místa dopravní nehody, a jiných.

Na rozdíl od těžkých stacionárních scannerů a přístrojů závislých na masivních vozících je lehký ZEB GO RT díky své modularitě vhodný k provozu na automobilu, lodi, dronu – bezpilotním leteckém prostředku nebo na jiných dálkově řízených modelech a autonomních vozidlech. To činí ZEB GO RT velmi univerzálním a efektivním zařízením pro zachycení reality do 3D.


To, co dělá GeoSLAM unikátní, je zejména špičkově odladěný Simultaneous Location And Mapping algoritmus zpracování dat, který nemá konkurenci.

Při tomto algoritmu jsou postupně spojeny jednotlivé skeny (100 skenů za sekundu) s údaji z inerciální jednotky, tzv. souborem trajektorie. Tento soubor obsahuje ke každému skenu informace o poloze skeneru v okamžiku skenu, tím jsou naskenované body určené jednoznačně. Následně dochází metodami umělé inteligence k porovnání tvarů naskenovaných objektů a k jejich vyrovnání a zkorigování poloh bodů mračna.

Celý proces je velmi komplikovaný, výpočetně náročený a probíhá v reálném čase. Uživatel ale nic z toho neřeší. Volně se pohybuje v prostoru a dostává přesný 3D model v reálném čase.


Co s naskenovaným mračnem dál? 

  • Nejprve je potřeba si data uspořádat. K tomu slouží PC aplikace GeoSLAM Hub, kde mračna bodů roztřídíte nebo třeba spojíte více mračen v jedno. 
  • V ceně zařízení je i program GeoSLAM Draw, což je vynikající nástroj pro poloautomatické vygenerování vektorové kresby, řezů, pohledů, výpočet kubatur, atd. Zajímavá funkce Vectorizer v mračnu bodů automaticky rozpozná hrany a linie a v nich proloží čárovou kresbu. Tu lze následně načíst do CAD systému ve formátu DXF.

https://youtu.be/0iG2R6J5LLQ

Technické Specifikace

  •   Rychlost sběru dat – 43200 bodů za sekundu
  •   Přesnost 3D měření – Typicky +/-0.1% (cca 7 mm v interiéru)
  •   Dosah – Až 30 m (15 m ve venkovním prostředí)
  •   Laser Class – Laser třídy 1 Bezpečný pro lidské oko
  •   Zorné pole – 270 x ~360 stupňů
  •   Hmotnost skenovací hlavy – 1.3 kg
  •   Rozměry skenovací hlavy – 60 x 120 x 150 mm