GeoSLAM Hub

GeoSLAM Hub je komplexní softwarová sada, která transformuje 3D cloudová data do lépe uchopitelných informací a hodnotných výstupů během několika minut.

GeoSLAM Hub spojuje špičkovou technologii SLAM (Simultánní lokalizace a mapování) s výkonným post processingem a poskytuje kompletní řešení. GeoSLAM Hub je společně se softwarem GeoSLAM Draw součástí všech hardwarových řešení, tedy interiérových skenerů ZEB GO a REVO-RT a univerzálního skeneru ZEB Horizon.

 

Co je nového v GeoSLAM Hub 6.1?

Uživatelům, kteří mají platnou GeoSLAM Care, přinesla verze 6.1 několik výrazných novinek a nových funkcí, zejména funkci Adjust to Control (A2C). Již nějakou dobu je možné používat tzv. Referenční desku pro jednoduché zaměření referenčních bodů přímo během skenování. Na bodě stačí ponechat skener nehnutě alespoň 10 sekund a přístroj si uloží svoji aktuální polohu v lokálních souřadnicích. Tyto body lze následně použít ke spojování mračen bodů, k transformaci anebo ke georeferencování.

Adjust to Control

Rigidní transformace – Geometrie mračna bodů je zachována, body jsou georeferencované na známé body pouhým posunem a rotací celého mračna (Helmertova transformace).

Non-rigidní transformace – data znovu projdou SLAM algoritmem, respektive jen jeho globální fází, s ohledem na referenční body, kterým přikládá větší váhu. Pomůže tím vyrovnat tzv. drifty zejména v delších skenech a i následné spojování mračen je pak snazší.

Referenční deska

Registrace – k dispozici je řada nástrojů pro jednoduchou registraci, včetně spojování více skenů a georeferencování pomocí sférických cílů – skenovacích koulí. GeoSLAM Hub automaticky synchronizuje doprovodné video s 3D mračnem bodů (vyžaduje
ZEB-CAM).

Pokročilé zpracování dat – data pořízená v náročném nebo stísněném prostředí mohou znovu projít SLAM algoritmem pomocí pokročilých parametrů zpracování. Jednoduchým nastavením posuvníku mohou uživatelé omezit tzv. drift (v otevřeném prostředí chudém na 3D prvky), filtrovat odlehlé body, upřednostňovat ploché povrchy (v zarušeném prostředí) a mnoho dalšího.

Zobrazení a komentáře – synchronizovaná data mračen bodů a obrazových dat lze snadno prohlížet a analyzovat ve 2D i 3D prostředí. Souřadnice, vzdálenosti a plochy lze rychle extrahovat a důležité prvky zvýraznit pomocí funkce „Poznámky“.

Export dat – široké možnosti exportu dat usnadňují hladkou interoperabilitu s dalším softwarem pro zpracování dat. Data lze vyhladit, naředit, obarvit, přidat normály, intenzitu a exportovat ve většině standardních formátů, včetně LAS a E57.

Georeferencování mračna bodů

Spojení mračen bodů v softwaru GeoSLAM Hub