GeoSLAM Draw

GeoSLAM Draw – snazší a efektivnější 3D měření

Jako experti 3D technologií víme, jak těžká a drahá je cesta od fyzického zaměření v terénu až po vektorový CAD model. Proto přinášíme nástroj s unikátním přístupem ke 3D datům. Je vhodný pro mračna bodů ze všech zdrojů. Terestrických skenerů, mobilních skenerů nebo fotogrammetrie. Pro všechny přinášíme jednoduché, rychlé a univerzální řešení.

V softwaru GeoSLAM Draw je důraz kladen na co nejjednodušší ovládání. Začátečník se rychle zorientuje a není zahlcen kvanty ikon a funkcí. Přesto nic nechybí a i nároky na výpočetní hardware jsou velmi malé. Může za to unikátní přístup k datům, které nejsou zobrazovány ve 3D, nýbrž ve 2D. Po každém importu mračna bodů program na svém pozadí data uspořádá a zobrazí je ve třech základních oknech – horní pohled a dva boční. Z nich si na pár kliknutí ihned vyznačujete a generujete řezy a půdorysy ve zvolených místech a ve zvolené tloušťce.


Všechny pohledy, řezy a půdorysy se automaticky ukládají do 2D referencovaných rastrů ve formátu DXF, DWG a několika dalších. Tyto 2D rastry jsou vždy ve skutečném měřítku a můžete jimi podložit svoji kresbu v AutoCADu a překreslovat zájmové prvky. Velmi zajímavou funkcí je i webový export do HTML nebo PDF export v tiskové kvalitě pro tisk až do formátu A0.

Vektorizovat řezy a půdorysy lze i přímo v softwaru Draw, na výběr jsou všechny důležité nástroje pro kresbu a úpravu. Unikátní je funkce Vectorizer. Po jejím spuštění ve vybraném řezu / půdorysu automaticky najde linie (hrany) a ty převede na vektorovou kresbu. Automatická vektorizace nikdy není stoprocentní a vždy je potřeba linie ručně upravit. I tak ale tento poloautomatický Vectorizer významně šetří čas v kanceláři. Výstupní data a formáty jsou plně kompatibilní se všemi běžnými CAD systémy.


Od skenu až po vektorový model