Geodézie

Využití mobilního skenování v geodézii


Jako geodeti sami víte, jak časově náročné je zaměřit členitý objekt. Je potřeba neustále myslet na to, zda máte zachyceny všechny potřebné detaily a body, tvořit síť stanovisek a orientací, kódovat či kreslit měřický náčrt, rozmisťovat orientační terče, registrovat skeny z terestrických skenerů… Navíc, pokud nevlastníte robotickou totální stanici, pak jsou potřeba dva operátoři.

U mobilního skenování všechny tyto starosti odpadají. Rychlostí pomalejší chůze se skenerem procházíte objektem nebo okolo něj a počet bodů vám každou sekundou přibyde o statisíce. Rotační pohyb skenovací hlavy stroje zajistí, že budou zaměřeny všechny detaily, které jsou v jeho zorném poli. To je zpravidla 270° (90° výřez proto, aby nebyl skenován samotný měřič).

Zajímá vás, jak technologie funguje? Více zde…


Tou největší výhodou mobilního skenování je jeho nebývalá efektivita. V řádu desítek minut je jeden měřič schopný naskenovat i větší stavební objekt. Na místě tak stráví krátký čas, což může přinést výhodu i v nebezpečném prostředí nebo v obydlených prostorech, které není možné vyklidit.

Přesnost a rozlišení mobilního skeneru je dostatečná pro většinu měřičských prací. Navíc pokud v kanceláři či od projektanta vyvstane požadavek na dodatečné zaměření části objektu, pak není nutné se na místo vracet, ale postačí otevřít mračno bodů ve zmíněném místě a míry, kubatury či řezy z něj snadno odečíst a vyexportovat.


Mobilní skenování našlo své využití i pro tzv. prohlášení vlastníka (dle § 1164). Při rozdělení nemovitosti na bytové jednotky nebo při jejich novém zaměření jde doslova o každý centimetr čtvereční, který může být ve větších městech velmi drahý. V České republice taková statistika neexistuje, ale například ve Velké Británii každý kupec bytu kvůli neaktuálnímu zaměření přeplácí jeho cenu v průměru o 13000 liber, tedy asi 390000 korun. Taková suma je přibližně stonásobná v porovnání s cenou nového a přesného zaměření nemovitosti.

Výhoda mobilních skenerů GeoSLAM spočívá zejména v rychlosti, za jakou je byt či dům naskenován. Jde řádově o minuty, například třípokojový byt je zaměřen za 6 minut. Tím se také splní náročné podmínky v zadávacích dokumentacích výběrových řízení vyvíjející tlak na co nejkratší dobu strávenou v obydleném bytě.


Použití

 • Zaměření skutečného stavu pro doplnění a náhradu neexistující dokumentace (dle Zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); § 154 Vlastník stavby a zařízení; § (2) Vlastník zařízení, které podléhá tomuto zákonu, je povinen: d) uchovávat dokumentaci skutečného provedení zařízení, rozhodnutí, souhlasy a jiné důležité doklady týkající se zařízení po celou dobu jeho existence)
 • Zaměření fasád a interiérů, archeologických nalezišť, dokumentace památek
 • Podklad pro BIM model a facility management – správy nemovitostí
 • Výpočet kubatur násypů a skládek při zemních pracích, měření objemů přesunů zeminy
 • Dokumentace skutečného provedení staveb a zaznamenání průběhu jejich výstavby
 • Porovnání skutečného provedení s projektovaným stavem za účelem kontroly přesnosti a kvality práce
 • Zaměření 3D modelu terénu pro výškové umístění stavby na pozemku, podklad pro projekt zahradního architekta nebo měření sesuvů půdy
 • Výškopisné zaměření uliční čáry, profilů tělesa dálnice, koryta řek
 • Zaměření konstrukcí, technologických celků a výrobních linek
 • 3D mapování lomů, podzemních dolů, strmých svahů, tunelových portálů, opěrných a skalních stěn, jeskyních a jiných podzemních prostorů
 • Digitální dvojče pro smart city, digitální 3D kulisy pro filmový a herní průmysl
 • Lesnictví, dendrologie, zaměření a výpočet korun stromů

Zajímá vás, jaké jsou limity technologie a k čemu se naopak nehodí? Více zde…


Výrobce, firma GeoSLAM, nabízí v současné době dostatečné portfolio produktů pro geodetické práce ve specifických prostředích:

ZEB GO je brán jako ekonomické řešení pro měření převážně v interiéru v režimu zpracování post process. Ten kromě ceny vyniká výdrží baterie a částečnou odolností vůči vlhku a prachu, což ocení uživatelé např. v hlubinném dole nebo v jeskyni.


ZEB-REVO RT je též doporučen převážně pro interiéry, pro lepší rozprostření bodů v mračnu používá 100 Hz senzor. Také navíc zpracovává a zobrazuje naskenovanou situaci v reálném čase. Díky tomu po ukončení měření přímo na místě vidíte, zda je vše potřebné naskenováno a data neobsahují chyby.


ZEB Horizon je univerzální a modulární skener pro interiér i venkovní prostory. Vyniká dlouhým dosahem (až 100 metrů), schopností přidat bodům v mračnu tzv. intenzitu, tedy reflektivitu ve stupních šedi. Počtem zaměřených bodů 300 000 za sekundu také vysoce předčí ostatní GeoSLAM modely. ZEB Horizon je výrobcem v současné době nejvíce podporovaný model, pro který neustále přibývají nové možnosti rozšíření, například ZEB Pano, ZEB Locate nebo systém pro mapování města ZEB Discovery.


ZEB Discovery je ucelený ekosystém modulárního hardwaru a softwaru pro snadné a rychlé mapování větších územních celků, většinou městského typu. Základem je ZEB Horizon, který je doplněný o speciální batoh / krosnu. Měřič má tedy po celou dobu volné ruce, které může využít například pro orientaci v mapě nebo plánu rozvržení jednotlivých skenů. Kromě známých softwarů GeoSLAM Hub a Draw je v ceně přístroje i speciální balík programů od společnosti Orbit GT (nyní spadá pod Bentley). Software od Orbit GT je silný nástroj pro data velkých objemů. Vizualizuje, třídí a klasifikuje data nasnímaná systémem ZEB Discovery.