Architektura a projekty

Laserové skenování v architektuře a stavebnictví

Laserové skenování v masivní míře nachází své využití v celém AEC (Architecture – Engineering – Construction) segmentu. Rychlá a efektivní metoda sběru prostorových dat je základ. Co však s naskenovaným mračnem dál? Jednou z rychlých cest je propojení softwaru GeoSLAM Draw (vychází ze softwaru PointCab) a CAD a BIM softwarů Autodesk Revit, případně Graphisoft ARCHICAD. Tyto aplikace vyvíjené pro stavební inženýry a architekty umožňují parametrické 3D modelování a kreslení prvků při vytváření stavebních projektů. BIM je pak koncept oboru CAD, který nabízí inteligentní objektové 3D navrhování.

3D model reprezentovaný tvarem, tedy body a plochami má jen částečné využití, je však základem pro BIM model. Naproti tomu BIM model v sobě obsahuje i další rozměry informací a vzájemných vztahů, které ho umožní použít jako mocný nástroj při rekonstrukcích, energetické optimalizaci a celkově správě objektu po celou dobu jeho životnosti. Navíc vlastník nemovitosti má ze zákona povinnost vlastnit a uchovávat projektovou dokumentaci k objektu, která byla schválena při kolaudaci. Pokud dokumentace chybí, pak je majitel povinen tuto nově vyhotovit. Z dnešního pohledu je velmi efektivní metodou zaměření mobilní laserové skenování systémem GeoSLAM a následná tvorba vektorového 3D modelu a nad ním i BIM modelu. Jak z mračna bodů rychle vyhodnotit 3D model si ukážeme na následujících videích.

Jak prakticky funguje propojení dvou softwarů? Přes jedno tlačítko!

K rychlému vyhodnocení potřebujeme software GeoSLAM Draw, který je součástí každého systému GeoSLAM, k němu dále tzv. BIM modul a pak již jen software ArchiCAD nebo REVIT. Právě speciální 4REVIT plug-in pro ArchiCAD nebo REVIT zajistí dokonalé propojení obou softwarů, kdy výběrem tzv. 3D bodů v Draw se ihned vynáší zdi, výšky stropů, okna, potrubní systémy, tesařské prvky, ocelové konstrukce a další prvky ve vedlejším okně ArchiCADu nebo REVITu. Vše se odehrává v reálném čase bez nutnosti se složitě orientovat v mračně bodů. Je též možné požadovaný řez či půdorys nejprve celý „obkreslit“ ve Draw (případně použít poloautomatickou funkci Vectorizer) a celou tuto kresbu poté překlopit do BIM softwaru.

01 – Měření výškových úrovní, výšek stropů a podlaží.

02 – Měření zdí přímo z mračna bodů

03 – Měření a umístění oken s pevnými i proměnnými rozměry v Revitu přímo z mračna bodů

04 – Měření a umístění dveří s pevnými i proměnnými rozměry v Revitu přímo z mračna bodů

05 – Měření průchodů, dveřních portálů a chodeb

06 – Měření a umístění kulatých nebo hranatých sloupů a podpěr

07 – Měření a vynesení 3D pozice pro umístění zásuvek, vypínačů a dalších prvků elektroinstalace

08 – Měření a umístění 3D linií reprezentující například trámy krovu

09 – Měření a umístění 3D linií reprezentující jakoukoliv linii v Revitu, například hrany střechy

10 – Zaměření a umístění 3D linie reprezentující oplocení

11 – 3D modelování schodiště v Revitu přímo z mračna bodů

12 – Nové funkce v pluginu 4REVIT verze 1.2