Mobilní mapování proslulého Grand Canyon

Možnosti využití mobilního mapovacího systému GeoSLAM ZEB Discovery jsou tentokrát prezentovány v rámci mapování proslulého Grand Canyon.
Naskenovaná data jsou vyhodnocována v softwaru Orbit, kde je kombinován pohled na mračno bodů a snímky z panoramatického snímkovacího systému NCTECH iSTAR Pulsar.
Z mnoha funkcí softwaru Orbit jsou prezentovány funkce jako je automatická extrakce prvků nebo měření v 3D prostředí.
Následně je zobrazena možnost sdílení prostorových dat v cloud publikačním systému 3D Mapping Cloud, kde je možno data nejenom sdílet, ale také využívat on-line funkce pro práci s mračnem bodů.

Share your thoughts