Mapování nejdelší vápencové jeskyně na Novém Zélandu

Podzemní svět vždy vzbuzoval naši zvědavost a příběhů o tajemných tunelech, jeskyní a podzemních dutinách je spousta. Přesto je pro geodety jejich mapování jiný příběh a není bez výzev. Existuje tolik překážek, s nimiž se musíte vypořádat, včetně tmy, nepředvídatelných tvarů okolního prostoru, dusivého prachu, kapající vody a hustého bahna, nikdy nevíte, kam šlápnete, nemluvě o nebezpečí možného pádu skály nebo záplavy.

V takových podmínkách je životně důležité, aby výzkumní pracovníci byli vybaveni měřícími nástroji, na které se mohou spolehnout, aby mohli svou práci provést rychle a efektivně, a zároveň jim poskytnout nejvyšší úroveň bezpečnosti. Vývoj technologie SLAM (Simultánní lokalizace a mapování) znamená, že průzkumné zařízení již nemusí být velké, těžké a statické, nýbrž může být přenášeno ručně, což umožňuje rychlou a mobilní formu sběru 3D dat.

Výběr správného průzkumného zařízení byl hlavním hlediskem, když se jeskyňáři Nicole Miller a Anna Stewart z Adventure360 vydali na průzkum a průzkum Megamanie, nejdelší vápencové jeskyně na Novém Zélandu. Když se dva Novozélanďané pustili do práce s mobilním skenerem GeoSLAM ZEB GO, bylo jasné, že jim poskytne mobilitu a rychlost potřebnou k bezpečnému skenování jeskyně ve stanoveném čase – což by tradiční měřické metody a vybavení nedovolily.

S omezeným časem, který měl tým k dispozici, musely geodetické práce „odsejpat“, aby se jeskyňáři mohli soustředit na bezpečný pohyb a navigaci v jeskynním systému. Lehký, ruční laserový skener ZEB GO s vysokým stupněm krytí IP a dosahem až 30 metrů se ukázal jako ideální nástroj. Navíc k tomu, abyste jej obsluhovali, nemusíte být zkušený zeměměřič. „Dostala jsem krátké 30 minutové zaškolení od místního prodejce GeoSLAM a byla jsem připravena vyrazit,“ říká Nicole. „A zvládli jsme zaměřit vše, co jsme potřebovali.“

S mobilním „go-anywhere“ skenerem ZEB GO se dostanete i do těch nejtmavších, nejchladnějších a nejuzavřenějších prostorů. Přístroj je také skutečně univerzální, jednoduše chodíte a sbíráte data, nebo jej lze připojit k vozíku, robotu nebo autonomnímu vozidlu. To vám umožní bezpečně skenovat nepřístupná, nebezpečná a vzdálená místa, kam by se člověk těžko dostával. Sběr dat a 3D modelování jsou až 10x rychlejší, což vám umožní úspěšně dokončit projekty ve velmi krátkém čase, což má příznivý dopad i na rozpočet. Další zásadní výhodou je, že jej lze efektivně používat bez nutnosti GPS.

Jeskyňáři byli nadšeni zpětnou vazbou od lidí, kteří si prohlédli virtuální průletové video, které podrobně ukazovalo nádhernou přírodní krásu jeskyně. Ve videu výše se můžete proletět 3D modelem a nahlédnout do fantastických tvarů jeskyně Megamania.

„Tato technologie tu už teď je a můžeme ji použít k vytvoření poutavých zážitků.“ Je to skvělý způsob, jak spojit Novozélanďany s jejich podzemním přírodním dědictvím a zdůraznit význam ochrany jeskyní,“ říká Anna Stewart. Křivolaká a tvarově různorodá jeskyně jako Megamania s otevřenými kavernami a úzkými přepážkami poskytla perfektní prostředí pro skener ZEB GO.

Share your thoughts