Jak mobilní skenování změní realitní trh?

Brian D. Rosensteel, který má bohaté zkušenosti s mobilním laserovým skenováním jako uživatel a později jako zaměstnanec společnosti GeoSLAM, nám přináší zajímavý pohled na využití mobilního skenování v realitním průmyslu.
Brian připomíná univerzálnost skenerů GeoSLAM, které jsou používány v mnoha oborech, jako je geodézie, hornictví, stavebnictví, doprava, lesnictví, architektura, všude tam, kde je třeba rychle a přesně zaměřit aktuální situaci.
Dále se hovoří o jednotlivých mobilní skenerech společnosti GeoSLAM a také o tom, na jakém principu pracuje SLAM (simultánní lokalizace a mapování) algoritmus, který zaručuje přesnost a geometrickou správnost naskenovaného mračna bodů.
Zmíněn byl doplňkový systém ZEB PANO, který umožňuje kombinovat prostorové informace z mračna bodů s panoramatickými snímky, což může být důležité zvláště při využití laserového skenování pro realitní trh.
Dalším bodem byla zmínka o kombinovaní prostorových informací (mračna bodů) a vizuálních informací nasnímaných přídavnou kamerou v softwaru ContextCapture pro zachycení reality s velkou přesností.

Vzhledem k současným nárokům na přesnost a rychlost zaměření nemovitosti je technologie mobilního laserového skenování velmi vhodná nejenom díky své rychlosti, ale také velmi snadné obsluze. V podstatě i nezkušený operátor je schopen produkovat ihned velmi kvalitní prostorová data, bez nutnosti časové náročného školení a tréninku.

Důležitou části tohoto webinaru je krátká ukázka, jak využít software, který je dodáván se skenery GeoSLAM, pro využití naskenovaných dat v CAD softwarech jako je AutoCAD nebo Revit.

Závěrem jsou uvedeny příklady úspěšného nasazení mobilních laserových skenerů GeoSLAM u společností, které zaměřují a dokumentují nemovitosti a zcela mění způsob, jak ve velmi krátké době zaměřit i velký objekt. Jako příklad je uváděna holandská společnost ZIEN24, která aktivně používá již 50 skenerů GeoSLAM ZEB REVO RT společně s přídavným modulem ZEB PANO.

Share your thoughts