GeoSLAM a těžba zlata v čínském dole

Světová populace roste rychleji než kdykoli v historii a se zvyšováním globální životní úrovně roste i poptávka po spotřebě kovů a nerostů. To vytváří obrovský tlak na těžební organizace nejen k udržení jejich produkce, ale také k hledání způsobů dalšího zvýšení produkce a ziskovosti ve vysoce konkurenčním odvětví. Digitální technologie však umožňují v podzemních dolech výrazně zefektivnit jejich provoz prostřednictvím technologie 3D mapování. Ta těžařům umožňuje na dálku a v reálném čase sbírat velké množství přesných dat prostřednictvím senzorů připojených k internetu.

Typický příklad toho lze najít v dole na těžbu zlata Lingbao v čínské provincii Henan, který využívá technologii 3D mapování GeoSLAM k rychlému a efektivnímu zachycení umístění potrubí, vyvrtaných otvorů, podložek nebo odpadů a dalších podzemních aktiv. S pomocí ručních laserových skenerů GeoSLAM mohou průzkumné týmy pracovat rychleji a s větší jistotou, protože vědí, že přesné topografické a prostorové údaje jsou neocenitelným vodítkem pro plánování těžby a geografické průzkumy. Rychle vytvořené 3D modely lze přímo a ihned analyzovat, což usnadňuje správu dolu a plánování provozu.

Tím, že jsou robustní a lehké skenery GeoSLAM navrženy pro drsná podzemní prostředí, tak jsou ideální pro stísněné prostory, šachty, průchody, stoky, jeskyně nebo tunely. Nedostatek umělého osvětlení není problém, protože je lze používat v noci nebo ve dne a bez nutnosti pokrytí GPS.

Na rozdíl od tradičních metod průzkumu, které jsou časově náročné a vyžadují přenos těžkého objemného zařízení a často jsou nezvládnutelné na velmi těsných místech, umožňují uživatelsky přívětivé laserové skenery GeoSLAM operátorovi „chodit a skenovat“ a současně získávat věrné 3D modely na vysoké úrovni. Ve výsledku mohou být i 10x rychlejší při získávání dat. S těmito daty lze potom snadno nakládat a použít je ke zvýšení efektivity, zajištění bezpečného prostředí pro horníky a sledování provozního stavu strojů. Zaměření laserovými skenery GeoSLAM nevyžaduje žádné anebo jen zanedbatelné narušení provozu.

„S 3D prostorovými daty jsme schopni získat více informací o modelech zdrojů a identifikovat zbytkové zdroje.“ To je zvláště cenné pro ložiska drahých kovů, protože dokážeme rychle a přesně identifikovat rozdíly mezi navrženými a skutečně vytěženými, “uvedl Dr. Sheng z pekingského SCR Instruments, prodejce GeoSLAM v Číně. „Časová omezení znamenají, že týmy provádějící průzkum budou mít často na místě velmi omezený čas na přesné vytváření 3D modelů.“ Technologie GeoSLAM čelí této výzvě tím, že produkuje přesná data za podstatně kratší dobu než tradiční techniky zaměření, což znamená, že rozhodnutí managementu lze činit rychleji a s větší jistotou.“

V prostředích, která jsou nepřístupná, obtížně dostupná nebo pro personál příliš nebezpečná, je zapotřebí robotické řešení. Lehké laserové skenery GeoSLAM mohou být připojeny k dronu nebo důlnímu vozidlu za účelem kontroly a mapování nebezpečných nebo jinak obtížně přístupných oblastí nebo k identifikaci nebezpečí kolapsu stropu nebo pádu skály. Výzvou pro těžební inženýry a inspektory je datový výstup pro získávání rychlého vhledu do chování horninového masivu a složitých profilů tunelů, současně s dosažením cílů  a nulovým poškozením. Technologie GeoSLAM tyto požadavky bezpečně naplňuje.

Další informace o používání GeoSLAM v těžebních aplikacích naleznete zde.

Share your thoughts