Často kladené otázky

Jaké je využití mobilního 3D skenování?

► Výsledkem 3D skenování, ať už mobilního nebo terestrického, je mračno bodů, které reprezentuje 3D model objektu. Mračno bodů lze následně nahrát do celé řady programů a dále zhodnocovat naměřená data. Mezi základní výstupy patří půdorysy a řezy staveb a technologií. Nad mračnem bodů lze tvořit polohopisný a výškopisný plán nebo generovat 3D model terénu s vrstevnicemi. S pomocí nástroje Verity od společnosti ClearEdge 3D můžete plně zautomatizovat kontrolu kvality provedení stavby dle projektu. Nástroj EdgeWise je naopak ideální pro automatickou extrakci prvků technologických celků. V neposlední řadě se mobilními skenery velmi efektivně měří kubatury materiálu. Díky rychlosti sběru dat je vhodné technologii GeoSLAM nasadit v nebezpečném prostředí, kde je potřeba strávit měřením co nejmenší čas.

Jak probíhá skenování?

► Mobilní skenování však přináší největší výhodu právě ve své mobilitě. Volně se procházíte objektem a zachycujete objekt do všech detailů, bez zákrytů a velmi rychle. Skenery GeoSLAM měří v pomyslných smyčkách. To znamená, že na jednom místě se měření zahájí, měřič se poté volně pohybuje prostorem a nakonec se opět vrátí na stejné výchozí místo. Tím dojde k vyrovnání celého skenu a zanesení hodnotného parametru pro SLAM algoritmus. Výrobce doporučuje skenovat do 30 minut v rámci jednoho skenu. Ze svých zkušeností víme, že s přibývajícími minutami exponenciálně vzrůstá náročnost výpočtu SLAM algoritmu. Pro minimalizaci rizika chybného skenu proto doporučujeme skenovat do 15 – 20 minut a mračna poté spojit.

Jak mračna bodů spojovat do jednoho celku?

► Často se stane, že zaměření jednoho objektu je nutné rozdělit do více skenů a ty je nutné následně spojit do jednoho celku. Pro snadné a přesné spojení existuje celá řada možných postupů. Skeny lze spojit na základě identických prostorů, referenčních bodů nebo referenčních koulí. Polystyrenové koule postačí rozmístit po prostoru, který bude tvořit společný prostor. Software je schopný koule v mračnu bodů automaticky rozpoznat a na základě jejich polohy mračna bodů k sobě přesně spojit.

Jaký software je v ceně přístroje?

► V ceně přístroje jsou dva programy. Tím prvním je GeoSLAM Hub, se kterým provádíte základní operace s naměřenými daty, jejich třídění, exportování, spojování mračen a také výpočet SLAM algoritmem. Druhým programem je GeoSLAM Draw, který vychází z osvědčeného softwaru PointCab. Dále doporučíme bezplatné open source programy, které nabízejí široké možnosti editace, analýz a exportů.

Jaká je na přístroj záruka?

► GeoSLAM pro všechny nové přístroje od roku 2020 dává službu GeoSLAM Care, což je 3 letá záruka a stejně dlouhá podpora. V praxi to znamená, že po dobu 36 měsíců je váš přístroj krytý zárukou a po stejně dlouhou dobu máte zdarma veškeré upgrady softwaru a technickou podporu.

Jak převést mračno bodů do 2D vektorové kresby?

► Způsobů, jak převést mračno bodů lze do vektorové kresby je celá řada. Pokud jde o 2D kresbu v podobě řezů a půdorysů, pak mezistupněm a pomocníkem je software GeoSLAM Draw a jeho modul Vectorizer. Tento modul nezachytí všechny linie bezchybně, ale ušetří mnoho práce. Lze tedy kreslit přímo v programu GeoSLAM Draw. Další možností je vyexportovat 2D referencované rastry ve formátu DXF v místě zvolených řezů a ty překreslovat v CAD systému.

Jak převést mračno bodů do 3D mesh modelu?

► Mračno bodů lze převést i do TIN trojúhelníkové sítě, případně na MESH plochy. Takový převod je výpočetně náročný a hodí se spíše pro digitální modely terénu a nepravidelné tvary, případně pro přípravu podkladů pro 3D tisk. Vhodným nástrojem je například software PointFuse anebo bezplatný CloudCompare. Pro editaci mesh doporučujeme taktéž bezplatný MeshLab.

Jak převést mračno bodů do 3D vektorového drátěného modelu?

► Ikdyž jde vývoj softwaru kupředu, tak stále je nutné mračno bodů do drátěného modelu převádět ručně, avšak s pomocí šikovných nástrojů. Pokud používáte software REVIT nebo ArchiCAD, pak lze dokoupením modulu BIM do GeoSLAM Draw vytvořit vysoce efektivní pojítko mezi těmito programy. Práce pak probíhá tak, že v okně GeoSLAM Draw označujete prvky v řezu či půdorysu a z těch se vám v ArchiCAD/REVIT okně automaticky generuje 3D drátěný model. Postup je dobře vidět na tomto videu. Z dalších známějších nástrojů na vektorizaci lze zmínit například SketchUp nebo Undet. Technologické celky (ocelové konstrukce, potrubní systémy, vzduchotechniku, apod.) lze efektivně zpracovat v softwaru EdgeWise. Drátěný model z mračna bodů lze tvořit i kombinací AutoCADu a GeoSLAM Draw, tento postup zájemce rádi naučíme.